Alternate Text
Alternate Text
Giới thiệu

Một nhóm các chuyên gia tài chính Việt Nam

Chúng tôi có mối quan hệ làm việc rộng rãi và chặt chẽ với các tổ chức tài chính, các công ty đầu tư địa phương và khu vực, các quỹ đầu cơ và các quỹ cổ phần tư nhân có lợi ích cam tại Việt Nam.

thành viên trong nhóm của chúng tôi có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam và ở nước ngoài.