Alternate Text
Alternate Text
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Ông Nguyễn Thế Nhiên : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Thế Nhiên sinh năm 1979. Tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chuyên ngành Ngoại thương, và chuyên ngành Tài chính quản trị tại Đại học Exeter (Vương Quốc Anh). Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Từng giữ các vị trí: Giám đốc Quan hệ khách hàng của Ngân hàng HSBC Vietnam, Phó Giám đốc CTCP Chứng khoán Thành Công, Trưởng phòng Đầu tư Công ty quản lý quỹ Prudential Vietnam, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Toàn Cầu, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Sài Gòn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiến Á. Đến ngày 29/10/2015, Ông Nguyễn Thế Nhiên được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Eurocapital và đến ngày 18/12/2015 ông Nguyễn Thế Nhiên được bổ nhiệm Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Eurocapital.
  • Ông Nguyễn Duy Lương : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Duy Lương sinh năm 1982. Tốt nghiệp Thạc sỹ với chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Trong đó, gần 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp và chứng khoán khi công tác tại Phòng Tư vấn Tài chính CTCP Chứng khoán  BIDV (BSC), và hơn 2 năm kinh nghiệm quản lý khi giữ chức vụ Tổng giám đốc của CTCP Đầu tư CTP Đại Dương. Đến 30/09/2015, Ông Nguyễn Duy Lương được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Eurocapital.