TS - Securities
EuroCapital hiện đang quản lý cổ đông của các công ty: CTCP cửa sổ nhựa Châu Âu (Eurowindow), CTCP đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội, CTCP Xăng dầu chất đốt Hà Nội, CTCP phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ(APP), CTCP tập đoàn quốc tế FBA
 
Điện thoại: (04) 35144444
Email:contact@capital.vn
 

Công ty cổ phần Chứng khoán EuroCapital chính thức tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam với giấy phép số 80/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 1 năm 2008.

Các nghiệp vụ kinh doanh chính của EuroCapital: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

 

mong muốn đóng góp công sức vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính Việt nam nói chung.