Alternate Text
Alternate Text
Tin EuroCapital
21/09/2017
Căn cứ vào Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 47/GPĐC-UBCK cấp ngày 20/09/2017, về việc:
Người đại diện theo pháp luật của Công ty là:
- Ông Mai Thanh Trúc
- Sinh ngày: 16/02/1981
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị