Alternate Text
Alternate Text
ECC_Chốt danh sách Đại hội cổ đông thường niên 2017
Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 17h00 ngày 08/06/2017
Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 19/06/2017
Địa điểm tổ chức: L14-01, Lầu 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Nghị quyết HĐQT chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017
 
Tin Khác