Alternate Text
Alternate Text
ECC_Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  • Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 19/06/2017.
  • Địa điểm tổ chức: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Vui lòng download file đính kèm về chương trình đại hội
Dự thảo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Tin Khác