Alternate Text
Alternate Text
ECC: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017
Nội dung
Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: 16h00 ngày 23/10/2017
Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 03/11/2017
Địa điểm: L14-01, Lầu 14 Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM

File đính kèm: CBTT chốt danh sách cổ đông 
Tin Khác