Alternate Text
Alternate Text
Tin EuroCapital
01/12/2016
                                                     THÔNG BÁO
                  Vv Chấm dứt Hợp đồng Đại lý ĐKLKTT Trái phiếu với Khu Đông
 
Căn cứ vào:
  • Hợp đồng Tư vấn, Thu xếp, và Đại lý phát hành riêng lẻ Trái phiếu số 03/2015/HĐTV/KĐG-ECC ký ngày 30/12/2015 và Biên bản thanh lý ký ngày 31/12/2015 giữa Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông và Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC).
  • Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Đại lý thanh toán số 04/2015/ĐKLKTT/ECC-KĐG ký ngày 30/12/2015 giữa Khu Đông và ECC.
 
Liên quan đến 397 tỷ VNĐ Trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông phát hành vào ngày 30/12/2015 và đáo hạn dự kiến vào ngày 30/12/2018 thì nay Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital (ECC) xin thông báo như sau: ECC sẽ ngưng cung cấp các dịch vụ của Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh toán Trái phiếu cho Khu Đông kể từ ngày 07/12/2016.
 
Lý do của việc chấm dứt Hợp đồng này là do ECC có đầy đủ cơ sở cho rằng Quý Công ty không có thiện chí thanh toán phí dịch vụ tư vấn của 02 Hợp đồng nêu trên khi đến nay Quý Công ty vẫn không thông báo bất kỳ kế hoạch thanh toán nào cho chúng tôi sau những nỗ lực liên tục của chúng tôi khi cố gắng liên lạc với Quý Công ty bằng nhiều phương thức khác nhau như: email, gọi điện trực tiếp, và công văn chính thức.
 
Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục đề nghị Quý Công ty nhanh chóng thông báo cho chúng tôi về kế hoạch thanh toán phí dịch vụ của 02 Hợp đồng nêu trên (gồm: 1/3 phí dịch vụ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Thanh Toán Trái phiếu vì chấm dứt Hợp đồng sau 1 năm trong khi thời hạn của Hợp đồng là 3 năm; và 100% phí dịch vụ Hợp đồng Tư vấn, Thu xếp và Đại lý phát hành riêng lẻ Trái phiếu vì ECC đã tư vấn cho Khu Đông phát hành thành công trong tháng 12/2015).
 
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty.
 
Trân trọng kính chào!
Thong bao vv Cham dut HD DKLKTTTP voi Khu Dong.pdf