Back to top

Bản tin chứng khoán ngày 18/06/2012


Thị trường hiện tại tiếp tục trong trạng thái sideway không xác định xu thế. Hiện tại, hai chỉ số đã tiến tới gần cạnh trên của khoảng dao động và diễn biến giao dịch cũng như phân tích kỹ thuật chưa ủng hộ khả năng vượt đỉnh của thị trường. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán dần chứng khoán trong các phiên giao dịch tăng giá nhằm tối đa hoá lợi nhuận và phòng rủi ro thị trường có thể quay lại xu thế giảm.


ECC DAILY REPORT 2012.06.18.pdf