Back to top

Bản tin chứng khoán ngày 19/06/2012


Trạng thái sideway đang diễn ra với đáy sau thấp hơn đáy trước và thanh khoản ngày một sụt giảm. Diễn biến hiện tại thể hiện rủi ro ngày một lớn hơn đối với thị trường trong ngắn hạn. Do đó, trước khi thị trường thật sự thoát khỏi vùng dao động hiện tại, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm thận trọng với thị trường. Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu thấp và cân nhắc bán ra trong các phiên tăng giá.


ECC DAILY REPORT 2012.06.19.pdf