Back to top

Bản tin chứng khoán ngày 26/06/2012


Diễn biến các chỉ số vĩ mô cho thấy tình trạng sản xuất chưa được cải thiện với sức tiêu thụ hàng hoá ngày một suy yếu. Trong khi đó, hiện tượng tăng mạnh của lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng vào thời đểm cuối tháng cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn của hệ thống NHTM đang gia tăng.
Phân tích kỹ thuật cũng thể hiện rủi ro thị trường tiếp tục giảm giá mặc dù hiện tượng quá bán đã xuất hiện.
Do đó, nhà đầu tư chưa nên vội vàng bắt đáy trong những phiên giao dịch tới.


ECC DAILY REPORT 2012.06.26.pdf