Back to top

Bản tin chứng khoán tuần từ 30/01/2012 đến 03/02/2012


Trong tuần làm việc đầu năm mới, NHNN thực hiện hút ròng xấp xỉ 58.000 tỷ đồng trên thị trường mở. Theo dõi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cho thấy tình trạng thanh khoản của hệ thống NHTM vẫn ở mức khá tốt (hoặc chí ít nhóm NHTM thuộc nhóm lành mạnh vẫn đạt thanh khoản tốt). Nhưng có thể thấy những thông tin về thanh khoản ngắn hạn của NHTM dường như không đủ mạnh để tiếp tục kích thích thị trường. Rủi ro hệ thống vẫn luôn hiện hữu khi nhóm NHTM kém lành mạnh vẫn chưa được tái cấu trúc.
Trong ba tuần giao dịch gần nhất, thị trường chứng khoán tăng mạnh trong trạng thái tiết cung. Nhưng có thể thấy, trong tuần qua, lượng bán đang tăng rất mạnh qua từng phiên giao dịch. Do thiếu sự thiết lập một nền tảng giá vững chắc tại vùng đáy (thanh khoản vùng đáy thấp và thời gian hình thành đáy ngắn) và thông tin hỗ trợ thật sự thiết thực, nên rủi ro thị trường điều chỉnh giảm mạnh sẽ ở mức cao.
Từ các phân tích trên, chúng tôi nhận thấy nhà đầu tư chưa nên vội vàng mua vào ngay tron


ECC DAILY REPORT 2012.02.03.pdf