Back to top

IIF kêu gọi đưa ra thỏa thuận tiền tệ toàn cầu


IIF, tổ chức đại diện cho hơn 420 ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, cho rằng nếu thiếu thỏa thuận trên, hoạt động bảo hộ không ngừng tăng cao.Viện tài chính quốc tế (IIF), tổ chức đại diện cho hơn 420
ngân hàng và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, cho rằng chính phủ các nền
kinh tế hàng đầu thế giới cần đồng ý về một thỏa thuận tiền tệ mới để giúp cân
bằng kinh tế thế giới.

IIF cảnh báo nếu thiếu thỏa thuận trên, quá trình cân bằng
lại kinh tế thế giới sẽ chỉ khiến hoạt động bảo hộ tăng cao.

Ông Charles Dallara, giám đốc điều hành IIF, cho rằng nhóm
nền kinh tế chủ chốt của thế giới cần ngồi lại với nhau và ký kết một biên bản
ghi nhớ.”

Ông Dallara, người đã đại diện cho phía Mỹ làm việc trong
thỏa thuận 1985 Plaza Accord điều phối hành động của các chính phủ quốc tế để
nâng giá đồng yên so với đồng USD, kêu gọi cần phiên bản mới cho thỏa thuận
trên.

Trong thỏa thuận mới, cần đưa ra cam kết mạnh mẽ hơn về thắt
chặt tài khóa trong trung hạn tại Mỹ và thực hiện cải cách cơ cấu tại châu Âu.

IIF cũng công bố dự báo mới nhất về dòng vốn vào nhóm thị
trường mới nổi. Dự báo này được điều chỉnh tăng mạnh so với trước đó.

Năm 2010, dự kiến khoảng 825 tỷ USD tiền đầu tư sẽ vào thị
trường nhóm nước mới nổi, dự báo trước đó là 709 tỷ USD.

Theo IIF, lãi suất thấp tại nhóm nước giàu đang đẩy dòng
tiền đầu tư vào nhóm thị trường mới nổi để kiếm lợi suất cao hơn, rủi ro gây mất
ổn định tăng hơn.

Ông Dallara nhận xét: “Hiện đang tồn tại môi trường đơn
phương và song phương, cùng với đó là chủ nghĩa cô lập và hẹp hòi.”

Ông Dallara chỉ trích Mỹ vì đã thất bại trong việc thực hiện
cách tiếp cận đa cực khi thông qua dự thảo cải tổ ngành tài chính vào đầu năm
nay, phía Mỹ như vậy đã không muốn cố gắng hợp tác trên phương diện toàn cầu.

Ngọc Diệp
Theo FT