Back to top

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TYHà Nội, Ngày 20 tháng 01 năm 2009

                                        

                                        
                                        THÔNG BÁO

                           (v/v: thay đổi ban lãnh đạo công ty)

Công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital xin trân trọng thông báo quyết định thay đổi ban lanh đạo công ty kể từ ngày 20/01/2009. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Phan Hồng Quân.

2. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trịnh Xuân Sơn.

3. Đồng thởi bổ nhiệm chức vụ quyền Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Thu Hiền, nguyên là Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Eurocapital.

Trân trọng thông báo

                                     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL