Back to top

UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với CtyCP Đầu tư Công nghiệp An Sinh, VietNam Holding Limited, bà Tô Thị Hạnh, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh (18/11/2011)
   Ngày 15/11/2011, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 849, 850, 851, 852/QĐ-UBCK về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân sau đây do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

   1. Ngày 24/5/2011, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, người liên quan với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình-Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã CK: STB) đã bán 350.000 cổ phiếu STB nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (Sở GDCK TP.HCM), vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 09/2010/TT-BTC). Đến ngày 22/6/2011, bà Hạnh tiếp tục bán 1.776.026 cổ phiếu STB nhưng đến ngày 11/7/2011, Sở GDCK TP.HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Hạnh. Như vậy, bà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh chậm báo cáo kết quả giao dịch với UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM, vi phạm quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
    2. Theo thông báo đăng ký giao dịch ngày 7/3/2011, CtyCP Đầu tư Công nghiệp An Sinh (Công ty), tổ chức liên quan với ông Nguyễn Công Sử – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (mã CK: SHS) đã đăng ký bán 900.595 cổ phiếu SHS từ ngày 15/3/2011 đến ngày 13/5/2011. Tuy nhiên, đến ngày 16/06/2011, Sở GDCK Hà Nội mới nhận được văn bản giải trình của Công ty về việc không thực hiện được giao dịch. Như vậy, Công ty đã chậm báo cáo lý do không thực hiện được giao dịch theo quy định tại Điểm 4.4 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
   3. VietNam Holding Limited, cổ đông lớn của CtyCP Giống cây trồng Trung Ương (mã CK: NSC) đã thực hiện giao dịch mua 291.370 cổ phiếu NSC từ ngày 20/1/2011 đến ngày 21/1/2011 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM trước khi thực hiện giao dịch, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
   4. Bà Tô Thị Hạnh đã thực hiện giao dịch mua 200.000 cổ phiếu CVN vào ngày 27/5/2011 dẫn đến tỷ lệ sở hữu chiếm 6,15% số lượng cổ phiếu CVN đang lưu hành, trở thành cổ đông lớn của CtyCP Vinam nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật chứng khoán. Ngày 14/6/2011,bà Tô Thị Hạnh tiếp tục giao dịch cổ phiếu CVN nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC
Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên như sau:
   – Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối vớibà Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, CtyCP Đầu tư Công nghiệp An Sinh;
   – Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với VietNam Holding Limited;
  – Phạt tiền 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với bà Tô Thị Hạnh.
    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)